Фирма Алто Клима извършва инжинерингова дейност в областа на отоплението, вентилацията и климатизацията. Фирмата разполага със собствена произвоствена база на въздуховодни системи и аксесоари, необходими за изграждане на системите за вентилация, отопление и климатизация. Благодарение на собственото си производство и доставка от нейните партньори, осигурява модерно и качествено оборудване със съответните предимства за клиентите. Разполагаме със собствена сервизна база и добре обучен персонал, което е гаранция за качество за извършените услуги.

 

Нашите обекти